start2 ()
70192,70350,70357,
2005-02-15
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
 

Eerste Hulp Bij Dyslexie Frans (derde graad)

Reeks Dyslexie en studiebegeleiding Frans

Uitgever : De Boeck

Uitgeverij De Boeck biedt u 3 graadbundels waarin zowel theoretische hulpmiddelen als praktische toepassingen aangereikt worden. En uiteraard een uitgebreide inleiding die u wegwijs maakt.
 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 25,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 
Inhoudelijk behandelt iedere graadbundel zowel grammatica als werkwoorden.

Enerzijds in een theoretisch kader met de zogenaamde 'hulpkaarten', die elementaire uitleg geven over het taalfenomeen. Het is belangrijk dat de leerling deze hulpkaarten leert gebruiken en toepassen, zodat zijn taalbeheersing stijgt en hij mee kan in de lessen.

Anderzijds bevat iedere graadbundel toegepaste oefeningen op de hulpkaarten. De oefeningen zijn gradueel opgebouwd zodat de leerling de taal leert gebruiken en inzicht verwerft. Dankzij de oefeningen leert hij met de hulpkaarten werken en kan hij telkens opnieuw de aangeboden leerstof inoefenen.