start2 ()
70192,70364,70366,
2010-07-26
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
 

Instrumenta

Basisgrammatica Latijn voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Uitgever : De Boeck

Instrumenta bevat alle leerinhouden die volgens de leerplannen van het GO! behoren tot de basisgrammatica.
 
Papieren versie
verkrijgbaar
standaardprijs € 10,15
beoordelingex. € 5,08
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Instrumenta bevat alle leerinhouden die volgens de leerplannen van het GO! behoren tot de basisgrammatica.

Het bestaat uit drie grote delen: fonologie en morfologie; syntaxis; prosodie, metriek en stilistiek.

Er is gestreefd naar een rationeel aanbod: alleen wat een leerling echt moet kennen om een Latijnse tekst te kunnen begrijpen, niet álle grammaticale regels (laat staan alle opmerkingen en uitzonderingen).

De grammatica wordt zeer systematisch uitgelegd, steeds vertrekkend van inleidende bepalingen en zonder uit te gaan van grammaticale voorkennis. Bij de verwoording van de grammaticale regels wordt een duidelijk, eenvoudig en bevattelijk taalgebruik gehanteerd.

De troeven van Instrumenta

  • volledig in overeenstemming met de leerplannen Latijn van het GO!
  • de leerinhouden van de basisgrammatica
  • rationeel aanbod in functie van de lectuur
  • logische en heldere structuur en indeling
  • systematische aanpak van de grammatica
  • duidelijk, eenvoudig en bevattelijk taalgebruik
  • duidelijke en overzichtelijke lay-out
  • bruikbaar in eerste, tweede en derde graad