start2 (1)
70192,70229,
2013-02-19
 

Kwaliteit in onderwijs

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
 

Pionier 1 - leerwerkboek

Uitgever : De Boeck

Het vernieuwde leerwerkboek Pionier 1! Nog steeds met focus op historische vaardigheden, probleemstellend werken, actualiteit en differentiatie.
 
Papieren versie
verkrijgbaar
standaardprijs € 16,95
beoordelingex. € 8,48
 

Ook beschikbaar als

Digitaal Boek € 16,95
te verschijnen
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Pionier speelt een voortrekkersrol sinds de nieuwe leerplannen (VVKSO 2009, GO! 2010). Het is de eerste methode die de leerlingen aan het werk zet met probleemstellingen en via gevarieerd bronnenmateriaal tot inzicht laat komen in de geschiedenis. 

 

De feedback van enthousiaste Pioniergebruikers werd zorgvuldig geïmplementeerd in deze herwerkte editie, die de leerplannen van de verschillende netten volgt.

 

Pionier 1 volgt de nieuwe leerplannen geschiedenis (VVKSO, 2009) en steunt op de OVUR-strategie (Oriënteren, Verkennen, Uitvoeren, Reflecteren).

 

Leerlingen krijgen ‘Uitdagingen’ voorgeschoteld en gaan via activerende werkvormen en bronnenonderzoek op zoek naar een antwoord. Daarbij komen ze tot kennis en inzicht via de vaardigheden.

 

Pionier 1 leerwerkboek verweeft heden en verleden op een innovatieve manier met elkaar door inspiratie te putten uit games:

 • het boek volgt de structuur van een game. Er zijn 10 Levels (of hoofdstukken), in 3 niveaus met stijgende moeilijkheidsgraad: Beginner, Gevorderde, Expert.
 • daarnaast zijn er Missies: keuzehoofdstukjes met hoekenwerk als centrale werkvorm. Dit gedeelte behoort niet tot de basisleerstof, maar zorgt voor verdieping en een gezonde interesse in het vak geschiedenis. Missies kunnen ook als huistaak fungeren. 

 

Waarom kiezen voor Pionier:

 • een overzichtelijke samenvatting aan het einde van elk Level, ingedeeld volgens de maatschappelijke domeinen (politiek, sociaal, economisch en cultureel)
 • een mindmap in elk Level, waarbij de leerlingen ontbrekende termen moeten aanvullen
 • bronnenonderzoek: leerlingen leren kritisch om te gaan met verschillende soorten bronnen
 • vakoverschrijdend en gedifferentieerd: Pionier 1 biedt oefeningen met verschillende werkvormen (bv. workshops) en moeilijkheidsgraden.
 • woordenschatdidactiek: nieuwe woorden worden in verschillende contexten (lees-, luister-, kijk-, spreek- en schrijfoefeningen) herhaald. In het boek staat achteraan een woordenlijst met definities.
 • handleiding, incl. cd- en dvd-box: audio- en beeldmateriaal is niet puur illustratief, maar verwerkt in de opdrachten.
 • ruime aandacht voor actualiteit, de verschillende aspecten van andere culturen, het kritisch leren kijken naar de samenleving(en) en hoe daarmee om te gaan.
 • een uitgebreid ICT-pakket op http://pionier.deboeck.com.

 

Vernieuwingen in deze 2de druk:

 • thematische titels
 • nieuwe toetsen
 • een nieuwe, frisse lay-out
 • meerdere deelconclusies (titel: Wat moet je nu kennen & kunnen?) in elk Level: ze helpen de leerstof van een level te structureren en zijn een hulpmiddel bij het studeren. Ze geven de leraar ook de kans om de leerlingen al te bevragen voor het einde van het level.
 • Kennen & Kunnen wordt opgesplitst in deelblokken, die verwijzen naar de verschillende deelconclusies. Dit vergemakkelijkt het studeren en verduidelijkt de structuur.