start2 (1)
70192,70228,
2012-08-01
 

Kwaliteit in onderwijs

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
 

Gedragswetenschappen 4 (GO) - Beslissen - leerwerkboek

Uitgever : De Boeck

Leerwerkboek voor het vak gedragswetenschappen binnen de studierichting Humane Wetenschappen. Voor het tweede leerjaar van de derde graad.
 
Papieren versie
verkrijgbaar
standaardprijs € 22,80
beoordelingex. € 11,40
 

Ook beschikbaar als

Digitaal Boek € 22,80
te verschijnen
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Gedragswetenschappen 4 – Beslissen is bestemd voor het vak gedragswetenschappen in het eerste jaar van de derde graad. De auteurs stemden taalgebruik en gekozen voorbeelden af op leerlingen van de derde graad en hanteren een activerende leermethode. De inhouden verwerken de recente verworvenheden van de humane wetenschappen, o.m uit de psychologie, de sociologie, de criminologie, de antropologie, de sociobiologie, de statistiek.

 

Voor de derde graad wordt gewerkt met een nieuw concept. Op de rechterbladzijde staan basisteksten, definities, voorbeelden en opdrachten. De bronnen staan gegroepeerd op de linkerpagina en vormen de ‘werkset’ waarmee de leerling actief aan het werk gaat. Een lege box laat toe eigen links bij de behandelde onderwerpen te noteren. Samen met de leraar kan de lerende – telkens daar de kans toe is – verwijzingen naar actuele gegevens of individuele interesses toevoegen.