start2 ()
70192,70364,70366,
2010-04-08
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
 

Vocabula

Basisvocabularium Latijn voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Uitgever : De Boeck

Vocabula is een Latijns vocabulariumboekj voor leerlingen van het eerste tot zesde jaar ASO. Het bevat een basisvocabularium van 1100 woorden, zowel thematisch als alfabetisch geordend, waardoor zij gemakkelijk de betekenis van een woord kunnen opzoeken.
 
Papieren versie
verkrijgbaar
standaardprijs € 10,25
beoordelingex. € 5,13
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Vocabula reikt de leerlingen een instrument aan voor het instuderen, herhalen en opzoeken van Latijnse woordenschat. Het bevat de ca. 1100 woorden die volgens de leerplannen van het GO! behoren tot het basisvocabularium. Het bestaat uit twee delen: een systematisch geordende woordenlijst, waarin de woorden gerangschikt staan per woordsoort en daarbinnen per verbuiging, vervoeging of categorie, en een alfabetisch geordende woordenlijst, die het leerlingen gemakkelijk maakt om een onbekend of vergeten woord op te zoeken.

Bij elk woord wordt de noodzakelijke grammaticale informatie opgegeven, alsook de meest voorkomende betekenis(sen).

De troeven van Vocabula:

  • volledig in overneestemming met de leerplannen Latijn van het GO!
  • de ca. 1100 woorden van het basisvocabularium
  • zowel een systematische als een alfabetische woordenlijst
  • voorgedrukte betekenissen, moderne en bruikbare vertalingen
  • duidelijke en overzichtelijke lay-out
  • aankruisvakje voor gestudeerde woorden
  • bruikbaar in eerste, tweede en derde graad