start2 (2)
,70200,
else ! (2)
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
METHODES
Handelwijs
Handelwijs

Handelwijs is een gevarieerde en overkoepelende reeks waarin de leerlingen de wereld van de handel leren kennen. De boeken zijn bestemd voor de 1ste graad (Handel) en de 2de graad van het tso (Handel en Handel-talen) in het vrij onderwijs.

 

Leervisie

 

De leerwerkboeken bieden de leerling een duidelijke structuur in een heldere lay-out, met speciale aandacht voor een duidelijke en heldere taal. Overeenkomstig de vakoverschrijdende eindtermen vertrekt de leerstof telkens vanuit de leefwereld van de leerlingen. De boeken zijn uitgewerkt volgens het technologische stappenplan, waarbij een spilgezin (de consument) of spilbedrijf centraal staat. De realistische, herkenbare situaties betrekken de leerlingen bij de leerstof en doen hen inzien dat de handelswereld dichter bij hen staat dan ze denken.

 

Eerste graad

 

De boeken van de eerste graad werden opgebouwd volgens een vast stramien, dat ondersteund wordt door de frisse opmaak in kleur. De inzichtelijke structuur, duidelijke aanduidingen van de kernleerstof en overzichtelijke syntheses ondersteunen de leerling in het leerproces. De boeken bieden een ruim aanbod aan oefeningen, wat mogelijkheden opent tot (tempo)differentiatie. In deze oefeningen werden ICT-opdrachten vlot geïntegreerd, zowel in de boeken als op de methodesite. De reeks biedt een sterke visuele ondersteuning met authentieke documenten, foto's ... Mindmaps en overzichtelijke schema's worden dan weer aangeboden als tools voor 'leren leren'.

 

Er wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van attitudes zoals burgerzin ontwikkelen, gezondheidseducatie en milieubewustzijn. Doorheen de boeken wordt er gewerkt aan de VOETen. Een icoon in de zijlijn geeft aan waar er aan een bepaalde VOET gewerkt wordt.

 

Tweede graad

 

De heldere leerlijn wordt doorgetrokken in de boeken van de tweede graad. Na de kennismaking met de handelswereld in de vorige twee jaren, gaan de leerlingen zich meer toespitsen op een aantal aspecten. Volgende leerplanonderdelen komen uitgebreid aan bod: een vakkendoorbrekend projectwerk, de documentenstroom verwerken op de pc (Fvisem), de verschillende verkooptechnieken, marketingbeleid en de 4 P’s, de dubbele boekhouding en werken met een didactisch boekhoudpakket (BoekPlusSoft).

 

Ondersteuning


Bij de reeks Handelwijs hoort de methodesite http://handelwijs.deboeck.com, waar er naast extra oefeningen ook actuele weblinks, ICT-opdrachten e een overkoepelende verklarende begrippenlijst te vinden zijn.

 

Daarnaast is er voor de leerkracht bij elke uitgave het ingevulde leerwerkboek beschikbaar. Bij de verschillende titels zijn er ook i-boards en digitale boeken verkrijgbaar. Meer informatie over deze digitale producten vindt u hier.

 

Handelwijs onderscheidt zich door:

  • de duidelijke structuur volgens het technologisch stappenplan;
  • de herkenbaarheid en ondersteuning voor de leerling;
  • de frisse, aantrekkelijke kleurenopmaak;
  • de bijzondere aandacht voor attitudevorming en VOETen;
  • het gebruik van het beproefde computerprogramma Fvisem in Handelwijs 3 Fvisem;
  • het gebruiksvriendelijke didactische boekhoudpakket BoekPlusSoft in Handelwijs 4 dubbel boekhouden;
  • de ondersteuning in de vorm van de methodesite, de handleidingen, de i-boards en de digitale boeken.

Voor het onderdeel 'Documentenstroom in de onderneming' kan de titel Handelwijs 3 Fvisem (versie 10) gebruikt worden, waarin het programma Fvisem gebruikt wordt voor het beheren van de documentenstroom.

 

Als alternatief kan u opteren voor de reeksonafhankelijke uitgave DocuPlusSoft, waarin de documentenstroom in Excel verwerkt wordt.

 
 
Handelwijs (1ste graad)
 
9de Druk 2014
Francis Van Caer, Katrien Verhelst
Handelwijs 1 onderscheidt zich door de grote aandacht voor ICT-opdrachten en door zijn interessante, intrigerende insteek: de methode laat de leerlingen ervaren dat zij dagelijks in contact komen met verschillende vormen van handel.
Papieren versieverkrijgbaar€ 18,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 18,95
 
9de Druk 2014
Francis Van Caer, Katrien Verhelst
De handleiding bevat de modeloplossingen bij het leerwerkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 21,00
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
8de Druk 2015
Francis Van Caer, Katrien Verhelst
Handelwijs 2 onderscheidt zich van andere leerboeken door de grote aandacht voor ICT-opdrachten en door zijn interessante, intrigerende insteek: het boek werpt een blik op de handel vanuit het standpunt van de handelaar. Een spilbedrijf staat centraal.
Papieren versieverkrijgbaar€ 18,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 18,95
 
8de Druk 2015
Francis Van Caer, Katrien Verhelst
De handleiding bevat de modeloplossingen bij het leerwerkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 23,10
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
Handelwijs (2de graad)
 
6de Druk 2015
Mia Barroo, Dirk Brawers, Lucien Fastré, Johan Henderickx, Hans Peeters, Francis Van Caer
Handelwijs 3 is de titel voor het derde jaar tso.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 28,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 28,00
 
5de Druk 2015
Mia Barroo, Dirk Brawers, Lucien Fastré, Johan Henderickx, Hans Peeters, Francis Van Caer
De handleiding bevat de modeloplossingen bij het leerwerkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 29,75
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2011
Francis Van Caer
Fvisem is een didactisch computerprogramma, speciaal gemaakt voor het automatiseren van de documentenstroom in een onderneming.
Papieren versieverkrijgbaar€ 8,60
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 8,60
 
1ste Druk 2011
De handleiding bevat de modeloplossingen bij het leerwerkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 14,70
 
4de Druk 2015
Johan Henderickx, Christelle Veys
Handelwijs 4 Verkopen moet je leren biedt de leerling een duidelijke structuur in een heldere lay-out. Het boek behandelt de begrippen van de marketing, het marketingbeleid, de 4 P's en laat de leerlingen zelf een slag gaan voor een uitdagend project.
Papieren versieverkrijgbaar€ 11,30
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 11,30
 
4de Druk 2015
Johan Henderickx, Christelle Veys
De handleiding bevat de modeloplossingen bij het leerwerkboek.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 14,35
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
5de Druk 2016
Dirk Brawers, Lucien Fastré, Hans Peeters, Koenraad Smekens, Francis Van Caer, Katrien Verhelst
Handelwijs 4 biedt de leerling een duidelijke structuur in een heldere lay-out. Overeenkomstig de vakoverschrijdende eindtermen vertrekt de leerstof telkens vanuit de leefwereld van de leerlingen. Dit boek neemt dubbele boekhouding volledig onder de loupe
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 28,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 28,00
 
4de Druk 2016
De handleiding bevat de modeloplossingen bij het leerwerkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 41,00
 
Agenda
donderdag 9 februari, dinsdag 14 februari, donderdag 16 februari, dinsdag 21 februari, donderdag 23 februari
Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge en Hasselt
Schrijf snel in voor de boeiende workshop!
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............