start2 (2)
,70200,
else ! (2)
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
METHODES
Gevraagd: junior assistant
Gevraagd: junior assistant

Gevraagd: junior assistant is dé methode voor het vak secretariaat in Secretariaat-talen (VO) en is volledig aangepast aan het leerplan 2010/7841/005. Een duidelijke structuur, actuele inhoud en een aantrekkelijke opmaak in kleur maken van deze reeks een toegankelijk en aangenaam werkinstrument voor zowel de leerkrach als de leerling.

 

De methode bestaat uit twee delen. Gevraagd: junior assistant 1 bevat de eerste drie clusters uit het leerplan (‘werkomgeving en profiel van de office assistant’, ‘onthaal van bezoekers en nieuwe medewerkers’ en ‘correspondentie en postbehandeling’) en is bestemd voor het vijfde jaar. In Gevraagd: junior assistant 2 komen de clusters ‘archivering en klassement’, ‘vergaderingen’ en ‘zakenreis en zakenlunch’ aan bod. Dit boek is bestemd voor het zesde jaar.

 

Praktisch en activerend

 

De boeken bieden de leerling alles wat hij nodig heeft om later succesvol te starten als junior assistant. De nadruk ligt dan ook op het aanbrengen van vaardigheden en het vormen van de juiste attitudes. Hiervoor biedt Gevraagd: junior assistant een grote variatie aan activerende werkvormen, waarbij de leerkracht de rol van begeleider in het leerproces op zich neemt.

 

De leerlingen zijn steeds aan het werk in de realistische bedrijfsomgeving van het spilbedrijf Offisco, waar ze de taken van de junior assistant leren kennen en uitvoeren, en waar ze de juiste mentaliteit aanleren om optimaal te functioneren in een bedrijf.

 

Aan het einde van elke cluster wordt een portfolio-opdracht opgenomen waarin de leerling de geziene leerstof, vaardigheden en attitudes moet gebruiken. De neerslag van deze portfolio-opdrachten wordt verzameld in vier portfolio-mappen: de kantoormap, de onthaalmap (Gevraagd: junior assistant 1), de vergadermap en de reismap (Gevraagd: junior assistant 2). Zo verwerkt de leerling telkens een groter leerstofgeheel tot een bundel met realistische en bruikbare documenten.

 

Digitaal en interactief

 

Zoals het leerplan vraagt, is ICT volledig geïntegreerd. Doorheen de zes clusters worden de ICT-doelstellingen verweven met de leerstof, zodat de leerling op het einde van de lessen alle richtingspecifieke competenties verworven heeft. Daarnaast wordt de leerstof regelmatig aangebracht via interactieve oefeningen, waarbij de leerling de opdrachten op een interactieve manier uitvoert. Hiervoor kan hij terecht op de methodesite, waar naast de interactieve oefeningen ook nog extra oefeningen en interessante weblinks aangeboden worden.

 

Voor de leerkracht

 

De modeloplossingen van de opdrachten uit het boek vindt de leerkracht in de papieren handleiding, die ook didactische tips biedt over o.a. de terugkoppeling naar het vak zakelijke communicatie Nederlands. Van beide boeken zijn er ook i-boards en digitale boeken beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Vakoverschrijdend werken zakelijke communicatie Nederlands

 

Ook voor het leerplan voor zakelijke communicatie Nederlands heeft Uitgeverij De Boeck een uitgave: Puur Zakelijk Plus. Samen met Gevraagd: junior assistant bieden deze boeken een overtuigend antwoord op de vraag naar meer vakoverschrijdend werken tussen secretariaat en zakelijke communicatie Nederlands.

 

Voor deze methoden werd samengewerkt met Secretary Plus, marktleider voor de selectie, rekrutering, uitzending, outsourcing en opleiding van meertalige management assistants, en raadgever bij het opstellen van de nieuwe leerplannen.

 
 
1ste Druk 2011
Astrid Cerpentier, Johan Henderickx, Nicole Smets, Chris Van Cauwenberg, Sandra Van Malderen
In het zesde jaar ontdekt de leerling de manieren waarop geklasseerd en gearchiveerd wordt, hoe vergaderingen eraan toe gaan en hoe een zakenlunch of -reis wordt georganiseerd. Gestructureerd als clusters, met synthese- en portfolio-opdrachten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,30
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 20,30
 
1ste Druk 2011
Astrid Cerpentier, Johan Henderickx, Nicole Smets, Chris Van Cauwenberg, Sandra Van Malderen
De handleiding bevat het ingevulde leerwerkboek en geeft toegang tot het leerkrachtengedeelte van de methodesite.
Papieren versieverkrijgbaar€ 25,05
 
1ste Druk 2016
Astrid Cerpentier, Johan Henderickx, Sandra Van Malderen
Het graadboek biedt de leerling alles wat hij nodig heeft om later succesvol te starten als junior assitant. ICT is geïntegreerd en het spilbedrijf zorgt voor een realistische bedrijfsomgeving. Activerende werkvormen stimuleren de leerling tijdens de les.
Papieren versieverkrijgbaar€ 33,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 33,00
 
1ste Druk 2016
Astrid Cerpentier, Johan Henderickx, Sandra Van Malderen
De handleiding bevat de oplossingen van de opdrachten uit het leerwerkboek en biedt didactische tips aan. Dit boek geeft je toegang tot het leerkrachtengedeelte van de methodesite.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 49,50
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
Agenda
donderdag 9 februari, dinsdag 14 februari, donderdag 16 februari, dinsdag 21 februari, donderdag 23 februari
Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge en Hasselt
Schrijf snel in voor de boeiende workshop!
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............