start2 (2)
,70276,
else ! (2)
 

Schrijf nu in voor onze voorstellingen

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
METHODES
BIOgenie
BIOgenie

BIOgenie is een complete methode biologie die alle leerstof biologie van het derde tot en met het zesde jaar omspant. De reeks werd opgebouwd en uitgeschreven door één auteursteam, dat de kwaliteit en de leerlijnen binnen de methode nauwgezet bewaakt. BIOgenie werd gestoeld op deze principes:

  • We maken duidelijke illustraties en zorgen voor een mooie lay-out. Alle tekeningen in de reeks BIOgenie worden door één tekenaar gemaakt, waardoor we consequent dezelfde kwaliteit kunnen aanbieden.
  • We besteden zorg en aandacht aan het taalgebruik. De tekstblokken worden doorheen het boek kort gehouden. Een leerling kan, alleen op basis van de illustraties, veel van de leerinhouden vatten.
  • De methode is consequent gestructureerd. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een gestructureerde samenvatting, waarin ook de belangrijkste tekeningen hernomen worden.
  • Uitgebreide PowerPointvoorstellingen (zelfstudie) en dito oefen- en  remediëringsmateriaal voor de leerling zijn beschikbaar via het i-pack XL (BIOgenie 3, 4 en 5) of op een aparte leerlingencd-rom (BIOgenie 6).
  • Leerlingen doen onderzoeksvaardigheden op en worden stap voor stap naar zelfstandig onderzoek toegeleid. In ‘Aan de slag’ bieden we de leerlingen doordachte en haalbare oefeningen aan.

De eerste graad van BIOgenie werd herwerkt tot een nieuwe methode natuurwetenschappen in 2010 en 2011: BIOgenie plus. Kijkt u verder naar het vak natuurwetenschappen om er meer over te weten te komen.

 

Wenst u op de hoogte te blijven? Abonneer u dan op de elektronische nieuwsbrief voor natuurwetenschappen via het gele kader hiernaast.

 
 
BIOgenie (2de graad)
 
2de Druk 2012
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het leerboek BIOgenie 3.1 behandelt alle basisdoelstellingen uit het leerplan voor de leerlingen van het derde jaar die één uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,30
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 14,25
 
2de Druk 2012
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het werkboek BIOgenie 3.1 volgt de structuur van het leerboek 3.1. Dat behandelt alle leerinhouden voor de leerlingen van het derde jaar die één uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 11,75
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 11,75
 
2de Druk 2012
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. De handleiding geeft de leerkracht de nodige ruggensteun bij het didactisch proces. Samen met de cd-rom biedt ze een optimale en volledige ondersteuning.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 56,50
 
2de Druk 2012
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het leerboek BIOgenie 3.2 behandelt alle basisdoelstellingen uit het leerplan voor de leerlingen van het derde jaar die twee uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 24,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 16,90
 
2de Druk 2012
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het werkboek BIOgenie 3.2 volgt de structuur van het leerboek 3.2. Dat behandelt alle leerinhouden voor de leerlingen van het derde jaar die twee uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 12,80
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 12,80
 
1ste Druk 2012
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
BIOgenie 3 - leerwerkboek behandelt alle leerplandoelstellingen voor de leerlingen uit het derde jaar die één uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 17,35
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 17,35
 
1ste Druk 2012
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. De handleiding geeft de leerkracht de nodige ruggensteun bij het didactisch proces. Samen met de cd-rom biedt ze een optimale en volledige ondersteuning.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 56,50
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Met het i-board kunt u ICT op een zinvolle manier integreren in de lespraktijk. De functionaliteiten van het i-board van BIOgenie 3 vindt u hieronder terug bij de beschrijving.

I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
(jaarlicentie per leerling)
1ste Druk 2012
Dit extra pakket digitaal materiaal voor de leerling hoort zowel bij het leerboek als het leerwerkboek van BIOgenie 3. Met een aangekochte code krijgt de leerling een jaar lang toegang tot deze website.
Websiteverkrijgbaar€ 5,00
 
1ste Druk 2006
Luc D'Haeninck
Het biotoopboek heeft ruime aandacht voor verschillende biotopen, zoals slikken en schorren, kustduinen, het loofbos, het naaldbos, zoet water, het grasland ...
Papieren versieverkrijgbaar€ 12,80
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 9,00
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Met het i-board kunt u ICT op een zinvolle manier integreren in de lespraktijk. De functionaliteiten van het i-board van BIOgenie - biotoopboek vindt u hieronder terug bij de beschrijving.

.
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
Biologie voor het vierde leerjaar
2de Druk 2013
Luc D'Haeninck, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het leerboek BIOgenie 4.1 behandelt alle basisdoelstellingen uit het leerplan voor de leerlingen van het vierde jaar die een uur per week biologie volgen. Editie 2013.
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,85
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 14,55
 
Biologie voor het vierde leerjaar
2de Druk 2013
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het werkboek BIOgenie 4.1 volgt de structuur van het leerboek 4.1 (1 u biologie/week). Editie 2013.
Papieren versieverkrijgbaar€ 11,75
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 11,75
 
Biologie voor het vierde leerjaar
2de Druk 2013
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. De handleiding geeft de leerkracht de nodige ruggensteun bij het didactisch proces. Samen met de cd-rom biedt ze een optimale en volledige ondersteuning.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 56,50
 
Biologie voor het vierde leerjaar
2de Druk 2013
Luc D'Haeninck, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het leerboek BIOgenie 4.2 behandelt alle basisdoelstellingen uit het leerplan voor de leerlingen van het vierde jaar die twee uren per week biologie volgen. Editie 2013.
Papieren versieverkrijgbaar€ 24,65
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 17,25
 
Biologie voor het vierde leerjaar
2de Druk 2013
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het werkboek BIOgenie 4.2 volgt de structuur van het leerboek 4.2 (2 u biologie/week). Editie 2013.
Papieren versieverkrijgbaar€ 12,80
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 12,80
 
Biologie voor het vierde leerjaar
2de Druk 2013
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. De handleiding geeft de leerkracht de nodige ruggensteun bij het didactisch proces. Samen met de cd-rom biedt ze een optimale en volledige ondersteuning.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 56,50
 
1 uur / week
1ste Druk 2013
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde
Dit leerwerkboek behandelt alle leerinhouden uit het leerplan voor de leerlingen van het vierde jaar die één uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 17,35
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 17,35
 
1 uur / week
1ste Druk 2013
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. De handleiding geeft de leerkracht de nodige ruggensteun bij het didactisch proces. Samen met de cd-rom biedt ze een optimale en volledige ondersteuning.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 56,50
 
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2013
Dit extra pakket digitaal materiaal voor de leerling hoort zowel bij het leerboek als het leerwerkboek van BIOgenie 4 (editie 2013). Met een aangekochte code krijgt de leerling een jaar lang toegang tot deze website.
Websiteverkrijgbaar€ 5,00
 
1ste Druk 2008
Bart Vanopré, Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
(zolang de voorraad strekt) Deze aparte cd-rom voor de leerling bij de leerboeken van BIOgenie 3 bevordert het zelfstandig leren en maakt differentiatie in de klas mogelijk. Hij bevat diverse soorten interactieve oefeningen.
Cd-romverkrijgbaar€ 6,50
 
1ste Druk 2010
Luc D'Haeninck, Peter Cauwenberghs, Kristof Van Werde, Bart Vanopré
(zolang de voorraad strekt) Deze aparte cd-rom voor de leerling bij de leerboeken van Biogenie 4 bevordert het zelfstandig leren en maakt differentiatie in de klas mogelijk. Hij bevat diverse soorten interactieve oefeningen.
Cd-romverkrijgbaar€ 6,50
BIOgenie (3de graad)
 
Biologie voor de derde graad
2de Druk 2014
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Kris Geris, Rudi Goossens, Bart Hempen, Wim Schepers, Patrick Vernemmen
Het leerboek BIOgenie 5.1 behandelt alle leerinhouden uit het leerplan voor de leerlingen van het vijfde jaar die één uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 22,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 15,25
 
Biologie voor de derde graad
2de Druk 2014
Veelzijdige handleiding bij BIOgenie 5.1-leerboek, met o.m. jaarplanning, antwoorden bij 'leerstof verwerken', extra practica en demo's, jaarplanning en illustraties uit het boek. Nieuwe editie 2014.
Papieren versieverkrijgbaar€ 28,30
 
Biologie voor de derde graad
2de Druk 2014
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Kris Geris, Rudi Goossens, Bart Hempen, Wim Schepers, Patrick Vernemmen
Het leerboek BIOgenie 5.2 behandelt de leerinhouden over de cel-, stof- en energieomzettingen in cellen, homeostase en immuniteit. Voor de leerlingen van het vijfde jaar die twee uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 25,75
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 18,00
 
Biologie voor de derde graad
1ste Druk 2015
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Kris Geris, Rudi Goossens, Bart Hempen, Wim Schepers, Patrick Vernemmen
Het leerboek BIOgenie 5.2/6.2 behandelt de leerinhouden over voortplanting. Voor de leerlingen van het vijfde/zesde jaar die twee uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 18,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 12,70
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2015
Het i-pack XL bevat een extra pakket digitaal materiaal dat de leerling ondersteunt in het begrip van het vak biologie, zowel in de klas als thuis.Met een aangekochte code krijgt de leerling een jaar lang toegang tot deze website.
Websiteverkrijgbaar€ 5,00
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Verschijningsdatum augustus 2015
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardte verschijnen€ 45,00
 
Biologie voor de derde graad
2de Druk 2015
Verschijningsdatum juni 2015
Het leerboek BIOgenie 6.1 behandelt de leerinhouden over voortplanting bij de mens, genetica en ontstaan en evolutie van soorten. Het is bestemd voor de leerlingen van het zesde jaar uit de studierichting met component wiskunde. Nieuwe editie.
Papieren versiete verschijnen€ 23,00
 
Biologie voor de derde graad
2de Druk 2015
Verschijningsdatum augustus 2015
Veelzijdige handleiding bij BIOgenie 6.1-leerboek, met o.m. jaarplanning, antwoorden bij 'leerstof verwerken', extra practica en demo's, jaarplanning en illustraties uit het boek. Nieuwe editie 2015.
Boek + cd-romte verschijnen€ 29,15
 
Biologie voor de derde graad
1ste Druk 2015
Verschijningsdatum mei 2015
Het leerboek BIOgenie 6.2 behandelt de leerinhouden over genetica, biotechnologie en ontstaan en evolutie van soorten. Voor de leerlingen van het zesde jaar uit de studierichting met component wetenschappen. Nieuwe editie 2015.
Papieren versiete verschijnen€ 18,00
 
Biologie voor de derde graad
1ste Druk 2015
Verschijningsdatum augustus 2015
Veelzijdige handleiding bij BIOgenie 6.2- en BIOgenie 5.2/6.2-leerboek, met o.m. jaarplanning, antwoorden bij 'leerstof verwerken', extra practica en demo's, jaarplanning en illustraties uit het boek. Nieuwe editie 2015.
Boek + cd-romte verschijnen€ 29,15
 
1ste Druk 2009
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het werkboek BIOgenie 6.1 volgt de structuur van het leerboek 6.1. Dat behandelt alle leerinhouden voor de leerlingen van het zesde jaar die één uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 11,25
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 11,25
 
1ste Druk 2009
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Kris Geris, Rudi Goossens, Bart Hempen, Patrick Vernemmen
Deze handleiding en cd-rom voor de leerkracht bij BIOgenie 6.1 zijn diepgaand uitgewerkt, om tegemoet te komen aan de leerkracht die zijn/haar leerstof grondig wil beheersen en doorgeven. Ze koppelen extra informatiebronnen aan didactisch inzicht.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 29,15
 
1ste Druk 2009
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Bart Hempen, Kris Geris, Patrick Vernemmen, Rudi Goossens
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het leerboek BIOgenie 6.2 (2-delig) behandelt alle leerinhouden uit het leerplan voor de leerlingen van het zesde jaar die twee of drie uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 18,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 12,70
 
1ste Druk 2009
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker
Dit werkboek volgt de structuur van het leerboek en richt zich tot de leerling die twee uur biologie volgt. Het is ook geschikt voor evaluatie- of verwerkingsmomenten in de klas.
Papieren versieverkrijgbaar€ 11,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 11,95
 
1ste Druk 2009
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Bart Hempen, Kris Geris, Patrick Vernemmen, Rudi Goossens
Deze handleiding en cd-rom voor de leerkracht bij BIOgenie 6.2 zijn diepgaand uitgewerkt, om tegemoet te komen aan de leerkracht die zijn/haar leerstof grondig wil beheersen en doorgeven. Ze koppelen extra informatiebronnen aan didactisch inzicht.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 56,50
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2010
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Bart Hempen, Kris Geris, Patrick Vernemmen, Rudi Goossens
Deze aparte cd-rom voor de leerling bij de leerboeken van BIOgenie 6 bevordert het zelfstandig leren en maakt differentiatie in de klas mogelijk. Hij bevat diverse soorten interactieve oefeningen, die helpen om de leerstof beter onder de knie te krijgen.
Cd-romverkrijgbaar€ 6,30
 
1ste Druk 2008
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Kris Geris, Patrick Vernemmen, Rudi Goossens
(Zolang de voorraad strekt) Het werkboek BIOgenie 5.1 volgt de structuur van het leerboek 5.1. Dat behandelt alle leerinhouden voor de leerlingen van het vijfde jaar die één uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 11,25
 
1ste Druk 2008
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Kris Geris, Patrick Vernemmen, Rudi Goossens
(Zolang de voorraad strekt) Het werkboek BIOgenie 5.2 volgt de structuur van het leerboek 5.2. Dat behandelt alle leerinhouden voor de leerlingen van het vijfde jaar die twee uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 12,30
 
1ste Druk 2008
Patrick Vernemmen, Luc D'Haeninck
Deze handleiding en cd-rom voor de leerkracht bij BIOgenie 5 zijn diepgaand uitgewerkt. Deze uitgave is beschikbaar en kan telefonisch besteld worden op 0800 99 613 of via bestellingen@deboeck.com.
Boek + cd-romtijdelijk onbeschikbaar€ 56,50
 
1ste Druk 2009
Bart Hempen, Kris Geris, Luc D'Haeninck, Patrick Vernemmen, Leen Dekeersmaeker, Rudi Goossens
(Zolang de voorraad strekt) Deze aparte cd-rom voor de leerling bij de leerboeken van BIOgenie 5 bevordert het zelfstandig leren en maakt differentiatie in de klas mogelijk.
Cd-romverkrijgbaar€ 6,50
 
1ste Druk 2009
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Bart Hempen, Kris Geris, Patrick Vernemmen, Rudi Goossens
(Zolang de voorraad strekt) Het leerboek BIOgenie 6.2 (2-delig) behandelt alle leerinhouden uit het leerplan voor de leerlingen van het zesde jaar die twee of drie uur per week biologie volgen.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 18,55
 
1ste Druk 2009
Luc D'Haeninck, Leen Dekeersmaeker, Bart Hempen, Kris Geris, Patrick Vernemmen, Rudi Goossens
BIOgenie is een complete biologiemethode volgens de leerplannen van het VVKSO. Het leerboek BIOgenie 6.1 behandelt alle leerinhouden uit het leerplan voor de leerlingen van het zesde jaar die één uur per week biologie volgen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 23,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 16,25
BIOgenie (algemeen)
 
1ste Druk 2006
Luc D'Haeninck
Het biotoopboek heeft ruime aandacht voor verschillende biotopen, zoals slikken en schorren, kustduinen, het loofbos, het naaldbos, zoet water, het grasland ...
Papieren versieverkrijgbaar€ 12,80
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 9,00
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Met het i-board kunt u ICT op een zinvolle manier integreren in de lespraktijk. De functionaliteiten van het i-board van BIOgenie - biotoopboek vindt u hieronder terug bij de beschrijving.

.
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2008
Luc D'Haeninck
Op dvd 1 - dissectie vindt u schitterend beeldmateriaal van de dissectie van het konijn. De dvd draagt bij tot een optimale en volledige ondersteuning van de leerkracht.
DVD-Romverkrijgbaar€ 43,30
 
1ste Druk 2007
Louis Schoeters, Luc D'Haeninck
Dvd 2 – dieren bevat korte beeldfragmenten van dieren uit de leefomgeving van de leerling. De dvd draagt bij tot een optimale en volledige ondersteuning van de leerkracht.
DVD-Romverkrijgbaar€ 33,00
 
Agenda
donderdag 23 april, donderdag 30 april, dinsdag 5 mei
Berchem, Nazareth, Lummen
Kom naar onze voorstelling van de boeck atlas!
woensdag 22 april, woensdag 13 mei, woensdag 20 mei
Antwerpen, Hasselt, Gent
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............