start2 (2)
,70200,
else ! (2)
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
METHODES
Kantoorwijs
Kantoorwijs

Kantoorwijs is een leerwerkboek voor het vak Initiatie in administratie, retail en logistiek van het beroepsvoorbereidend leerjaar (beroepenveld Kantoor en verkoop) van het vrij onderwijs.

 

Levensecht en interactief


De handelswereld staat niet ver af van de leefwereld van de leerlingen. Dat is het uitgangspunt van het leerwerkboek Kantoorwijs. In die optiek wordt er dan ook steevast gekozen voor herkenbare situaties als vertrekpunt. Het spilbedrijf Panino zorgt daarnaast voor een levensechte toets. Het taalgebruik is op maat van de leerling: helder en duidelijk.


Kantoorwijs doet ook regelmatig een beroep op de creativiteit van de leerlingen, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een reclameslogan. De studie van de kantooromgeving biedt dan weer de kans om de leerlingen actief met de leerstof om te laten gaan, bijvoorbeeld door een leerwandeling in de school te organiseren.

 

Het leerwerkboek laat de leraar veel vrijheid. Zo worden er heel wat vragen gesteld, wat niet betekent dat er elke les een onderwijsleergesprek moet plaatsvinden. De leraar kiest zelf wat er in de les gezien wordt. Daarnaast kunnen de vragen door de leerlingen perfect zelfstandig (schriftelijk) voorbereid worden, en bepaalde thema’s lenen zich uitstekend tot groepswerk (bv. het kiezen van de verkoopplaats).

 

De oefeningen laten ook toe om vakoverschrijdend te werken aan computervaardigheden en internettoepassingen. Daarnaast besteedt Kantoorwijs aandacht aan de VOETen. Een logo in de zijlijn geeft weer aan welke VOET er gewerkt wordt.

 

Op maat gemaakt


Bij de opbouw van de leerinhouden staat het geleidelijkheidsprincipe centraal. De auteurs kiezen bewust voor het gebruik van een eenvoudige maar correcte handelstaal. Korte zinnen, schema’s, talrijk en kleurrijk beeldmateriaal, samenvattingen met structuur, oefeningen gegrepen uit het dagelijkse leven … maken het boek toegankelijk voor de leerling.

 

De vierkleurendruk van het leerwerkboek Kantoorwijs wordt optimaal benut om de leerstof aantrekkelijk en hanteerbaar te maken voor de leerlingen. Pictogrammen (bv. bij ICT-oefeningen) dragen bij aan de heldere structuur.

 

Het leerwerkboek is onderverdeeld in thema’s, die op hun beurt samengesteld zijn uit hoofdstukken. De leerstof wordt bevattelijk en gestructureerd aangeboden via allerlei opdrachten, afgewisseld met theorie die duidelijk te herkennen is aan de groengekleurde kaders. Na een of meerdere onderdeeltjes wordt deze theorie nog eens hernomen in een overzichtelijke synthese, waarna de leerlingen het aangeleerde extra kunnen inoefenen in de herhalingsoefeningen.

 

 

 

Het leerwerkboek is al verschillende jaren in gebruik en werd getest in heel wat scholen. Op basis van die ervaring werden aanpassingen doorgevoerd, en leerinhouden die moeilijk bleken werden teruggebracht tot een haalbaar niveau voor de leerlingen. Zo wordt het ‘uitdrukken in procent’ bijvoorbeeld niet als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Het leerwerkboek wordt bij elke druk up-to-date gehouden.

 

Wijs op het web


In Kantoorwijs is ICT op diverse manieren geïntegreerd. Dit gaat van verwijzingen naar websites tot specifieke oefeningen. Leerlingen leren daarbij informatie verzamelen, verwerken en presenteren. Dit zijn competenties die ook in het latere (beroeps)leven belangrijk zijn.

 

Het leerwerkboek legt ook een relatie met het vak computervaardigheden. Op de methodesite kunnen er naast ICT-opdrachten ook bijvoorbeeld facturen in Excel opgemaakt worden. De methodesite bevat onder meer (extra) oefeningen met Excel.

 

Handleiding


De handleiding bevat de modeloplossingen bij alle opdrachten en vragen uit het leerwerkboek Kantoorwijs. Bovendien wordt er een jaarplanning aangeboden.

 

Bij Kantoorwijs is er ook een i-board en digitaal boek verkrijgbaar. Meer info vindt u hier.

 

Het leerwerkboek Kantoorwijs onderscheidt zich door:

  • de sterke band met de actualiteit en de leefwereld van de leerlingen;
  • de vrijheid van werken en variatie van werkvormen;
  • de toegankelijkheid door een geleidelijke opbouw, heldere structuur en uitnodigende lay-out;
  • de verwerking van jarenlange praktijkervaring;
  • het gebruiksgemak voor de leerkracht, onder meer door de handleiding met jaarplanning;
  • de website met extra materiaal;
  • de mogelijkheid om over een i-board en digitaal boek te beschikken.
 
 
9de Druk 2015
Francis Van Caer, Katrien Verhelst
Kantoorwijs is de titel voor het vak Initiatie in de administratie, retail en logistiek voor de leerlingen van de 1ste graad, B-stroom (VO).
Papieren versieverkrijgbaar€ 18,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 18,45
 
9de Druk 2015
Francis Van Caer, Katrien Verhelst
De handleiding bevat de modeloplossingen bij het leerwerkboek en een voorstel tot jaarplanning.
Papieren versieverkrijgbaar€ 27,40
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
Agenda
donderdag 9 februari, dinsdag 14 februari, donderdag 16 februari, dinsdag 21 februari, donderdag 23 februari
Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge en Hasselt
Schrijf snel in voor de boeiende workshop!
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............