start2 (2)
,70193,
else ! (2)
 

Voorstellingen De Boeck 2016: schrijf nu in

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
METHODES
Geogenie
Geogenie

Geogenie is een volledige reeks aardrijkskundeboeken voor het vrij onderwijs. Ze wordt al jarenlang in de praktijk gebruikt, uitgetest en verbeterd. De Geogenie-methode staat garant voor een doordachte didactiek en aandacht voor vaardigheden van leerlingen. De reeks omvat veel meer dan enkel een leer(werk)boek; deze extra’s maken van de reeks een complete methode.

 

Geogenie biedt kwalitatief basismateriaal, uitbreidings- en verdiepingsleerstof, foto’s en verzorgd tekenwerk die de leerlingen uitnodigen om te leren werken met bronnenmateriaal.

 

De didactische aanpak van Geogenie steunt op de volgende pijlers:

  • een duidelijke en logisch opgebouwde structuur en leerlijn, die wordt aangehouden in alle boeken die in de reeks verschijnen;
  • zorgvuldig uitgekozen bronnenmateriaal;
  • een (leer)werkboek met creatieve opdrachten die aanleunen bij de leefwereld van de leerling en hem/haar zelfstandig aan het werk zetten;
  • een ervaren auteursteam dat het vak helemaal in de vingers heeft;
  • ICT-producten die de nieuwste aardrijkskundige toepassingen ontsluiten en gebruiken;
  • constante vernieuwing en actualisering.

De methodesite http://geogenie.deboeck.com biedt heel wat extra werkmateriaal en een blik op de actualiteit.

Wenst u op de hoogte te blijven? Abonneer u dan op de elektronische nieuwsbrief voor aardrijkskunde via het gele kader in de kolom hiernaast.

 
 
Geogenie (1ste graad)
 
1ste Druk 2008
Joris Coppenholle, Hannelore Verstappen, Veerle Gaeremynck, Gerrit Appelmans, Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol
Een leerboek met een duidelijke structuur. Links vinden de leerlingen alle kaarten, foto’s en tekeningen; rechts de leerstof in toegankelijke teksten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,40
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 13,65
 
4de Druk 2008
Joris Coppenholle, Hannelore Verstappen, Veerle Gaeremynck, Gerrit Appelmans, Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol
Dit werkboek begeleidt de leerlingen bij de aanpak van het lesmateriaal uit het leerboek Geogenie 1. Het bevat talrijke opdrachten waarmee de verschillende aardrijkskundige technieken worden ingeoefend.
Papieren versieverkrijgbaar€ 8,25
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 8,25
 
3de Druk 2008
Veerle Gaeremynck, Robert Neyt, Georges Tibau
De handleiding voor de leerkracht bevat o.a de modeloplossingen van de opdrachten uit Geogenie 1 - werkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
3de Druk 2014
Gerrit Appelmans, Joris Coppenholle, Veerle Gaeremynck, Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol, Hannelore Verstappen
Dit leerwerkboek hanteert een visuele aanpak en moedigt de leerkracht aan om op een creatieve manier met aardrijkskunde in de klas te werken. De editie 2014 is identiek aan de editie 2009, maar bevat een code die toegang geeft tot de methodesite.
Papieren versieverkrijgbaar€ 15,70
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 15,70
 
2de Druk 2009
Veerle Gaeremynck, Robert Neyt, Georges Tibau
De handleiding voor de leerkracht bevat o.a. de modeloplossingen van de opdrachten uit Geogenie 1 - leerwerkboek. Deze uitgave is beschikbaar en kan telefonisch besteld worden op 0800 99 613 of via bestellingen@deboeck.com.
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2009
Joris Coppenholle, Hannelore Verstappen, Veerle Gaeremynck, Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol
Dit leerboek heeft een duidelijke structuur: op de linkerpagina vinden de leerlingen alle bronnen (kaarten, foto’s en tekeningen); rechts de leerstof, geformuleerd in toegankelijke teksten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,40
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 13,65
 
1ste Druk 2009
Joris Coppenholle, Hannelore Verstappen, Veerle Gaeremynck, Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol
Dit werkboek ondersteunt het inoefenen van vaardigheden en maakt de theorie voor de leerlingen aanschouwelijk.
Papieren versieverkrijgbaar€ 8,25
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 8,25
 
1ste Druk 2009
Joris Coppenholle, Hannelore Verstappen, Veerle Gaeremynck, Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol
De handleiding voor de leerkracht bevat o.a. de modeloplossingen van de opdrachten uit Geogenie 2 - werkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
2de Druk 2014
Joris Coppenholle, Veerle Gaeremynck, Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol, Hannelore Verstappen
Dit leerwerkboek hanteert een visuele aanpak, die leerlingen aanspreekt en hun nieuwsgierigheid stimuleert. De editie 2014 is identiek aan de editie 2009, maar bevat een code die toegang geeft tot de methodesite.
Papieren versieverkrijgbaar€ 11,85
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 11,85
 
1ste Druk 2009
Joris Coppenholle, Hannelore Verstappen, Veerle Gaeremynck, Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol
De handleiding voor de leerkracht bevat o.a. de modeloplossingen van de opdrachten uit Geogenie 2 - leerwerkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
Geogenie (2de graad aso)
 
1ste Druk 2010
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Grondig herwerkte uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). Het leerboek is duidelijk gestructureerd, met links het bronmateriaal en rechts toegankelijke leerteksten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,25
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 13,50
 
1ste Druk 2010
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
In de handleiding geven de auteurs tips om creatief met aardrijkskunde om te springen. Alternatieve werkvormen en didactische tips worden naast elke bladzijde in het boek meegegeven. Met speciale aandacht voor de verschillende leerlingengroepen in aso/tso
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
1ste Druk 2010
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
In de handleiding geven de auteurs tips om creatief met aardrijkskunde om te springen. Alternatieve werkvormen en didactische tips worden naast elke bladzijde in het boek meegegeven. Met speciale aandacht voor de verschillende leerlingengroepen in aso/tso
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2011
Robert Neyt, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Grondig herwerkte uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). Het leerboek is duidelijk gestructureerd, met links het bronmateriaal en rechts toegankelijke leerteksten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,25
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 13,50
 
1ste Druk 2011
Robert Neyt, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
In de handleiding geven de auteurs tips om creatief met aardrijkskunde om te springen. Alternatieve werkvormen en didactische tips worden naast elke bladzijde in het boek meegegeven. Met speciale aandacht voor de verschillende leerlingengroepen in aso/tso
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
1ste Druk 2011
Robert Neyt, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Nieuwe uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). In het leerwerkboek wordt een visuele aanpak gehanteerd, die leerlingen aanspreekt en hun nieuwsgierigheid prikkelt.
Papieren versieverkrijgbaar€ 14,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 14,15
 
1ste Druk 2011
Robert Neyt, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
In de handleiding geven de auteurs tips om creatief met aardrijkskunde om te springen. Alternatieve werkvormen en didactische tips worden naast elke bladzijde in het boek meegegeven. Met speciale aandacht voor de verschillende leerlingengroepen in aso/tso
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
2de Druk 2014
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Nieuwe uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). De editie 2014 is identiek aan de editie 2010, maar bevat een code die toegang geeft tot de methodesite.
Papieren versieverkrijgbaar€ 14,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 14,15
 
2de Druk 2015
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Uitgave die volledig is afgestemd op het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). Het werkboek wordt gebruikt in combinatie met het leerboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 8,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 8,15
 
2de Druk 2015
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Uitgave die volledig is afgestemd op het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). Het werkboek wordt gebruikt in combinatie met het leerboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 8,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 8,15
Geogenie (2de graad tso)
 
1ste Druk 2010
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Grondig herwerkte uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). Het leerboek is duidelijk gestructureerd, met links het bronmateriaal en rechts toegankelijke leerteksten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,25
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 13,50
 
1ste Druk 2010
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
In de handleiding geven de auteurs tips om creatief met aardrijkskunde om te springen. Alternatieve werkvormen en didactische tips worden naast elke bladzijde in het boek meegegeven. Met speciale aandacht voor de verschillende leerlingengroepen in aso/tso
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
2de Druk 2014
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Nieuwe uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). De editie 2014 is identiek aan de editie 2010, maar bevat een code die toegang geeft tot de methodesite.
Papieren versieverkrijgbaar€ 14,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 14,15
 
1ste Druk 2010
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
In de handleiding geven de auteurs tips om creatief met aardrijkskunde om te springen. Alternatieve werkvormen en didactische tips worden naast elke bladzijde in het boek meegegeven. Met speciale aandacht voor de verschillende leerlingengroepen in aso/tso
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2011
Robert Neyt, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Grondig herwerkte uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). Het leerboek is duidelijk gestructureerd, met links het bronmateriaal en rechts toegankelijke leerteksten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,25
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 13,50
 
1ste Druk 2011
Robert Neyt, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
In de handleiding geven de auteurs tips om creatief met aardrijkskunde om te springen. Alternatieve werkvormen en didactische tips worden naast elke bladzijde in het boek meegegeven. Met speciale aandacht voor de verschillende leerlingengroepen in aso/tso
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
1ste Druk 2011
Robert Neyt, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Nieuwe uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). In het leerwerkboek wordt een visuele aanpak gehanteerd, die leerlingen aanspreekt en hun nieuwsgierigheid prikkelt.
Papieren versieverkrijgbaar€ 14,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 14,15
 
1ste Druk 2011
Robert Neyt, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
In de handleiding geven de auteurs tips om creatief met aardrijkskunde om te springen. Alternatieve werkvormen en didactische tips worden naast elke bladzijde in het boek meegegeven. Met speciale aandacht voor de verschillende leerlingengroepen in aso/tso
Papieren versieverkrijgbaar€ 32,85
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
2de Druk 2015
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Uitgave die volledig is afgestemd op het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). Het werkboek wordt gebruikt in combinatie met het leerboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 8,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 8,15
 
2de Druk 2015
Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Hannelore Verstappen, Luc Zwartjes
Uitgave die volledig is afgestemd op het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege: september 2010). Het werkboek wordt gebruikt in combinatie met het leerboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 8,15
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 8,15
Geogenie (3de graad aso)
 
4de Druk 2014
Robert Neyt, Georges Tibau, Anke Van Berendoncks, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Ria Van Mol, Luc Zwartjes
Dit leerboek aardrijkskunde voor de niet-wetenschappelijke richtingen van het aso (derde graad) werd in 2014 volledig herwerkt.
Papieren versieverkrijgbaar€ 31,50
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 22,00
 
4de Druk 2014
Robert Neyt, Georges Tibau, Anke Van Berendoncks, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Ria Van Mol, Luc Zwartjes
Dit leerboek aardrijkskunde voor de wetenschappelijke richtingen van het aso (derde graad) werd in 2014 volledig herwerkt.
Papieren versieverkrijgbaar€ 34,50
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 24,50
 
3de Druk 2014
Robert Neyt, Alexis Ramakers, Georges Tibau, Anke Van Berendoncks, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Ria Van Mol, Luc Zwartjes
Handleiding bij de vernieuwde versies van Geogenie 5 & 6 aso, Geogenie 5 & 6 aso-wetenschappen en Geogenie 5 & 6 tso/kso.
Papieren versieverkrijgbaar€ 21,00
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
Geogenie (3de graad tso)
 
4de Druk 2014
Robert Neyt, Alexis Ramakers, Georges Tibau, Anke Van Berendoncks, Chris Van Broeck, Ria Van Mol, Luc Zwartjes
Geogenie tso/kso 5&6 leerboek is een graadboek dat grote flexibiliteit toelaat. De editie 2014 is identiek aan de editie 2013, maar bevat geen cd-rom meer. In de plaats is er een code die toegang geeft tot de methodesite.
Papieren versieverkrijgbaar€ 28,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 19,60
 
3de Druk 2014
Robert Neyt, Alexis Ramakers, Georges Tibau, Anke Van Berendoncks, Chris Van Broeck, Annemie Van Cleemput, Ria Van Mol, Luc Zwartjes
Handleiding bij de vernieuwde versies van Geogenie 5 & 6 aso, Geogenie 5 & 6 aso-wetenschappen en Geogenie 5 & 6 tso/kso.
Papieren versieverkrijgbaar€ 21,00
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............