start2 (2)
,70200,
else ! (2)
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
METHODES
Optimum
Optimum

Optimum is de overkoepelende reeks voor economie, handel, handelseconomie, boekhouden, kantoor en logistiek voor alle graden in aso, tso en bso van het gemeenschapsonderwijs.

 

Leervisie


Optimum bouwt op een ervaringsgerichte aanpak en stimuleert het probleemoplossende denken op een didactisch gevarieerde manier. De reeks legt tevens het accent op competenties en activerende werkvormen zoals groepswerk, zelfstandig werk, debatteren, didactische uitstappen, werken met teksten, opzoekingswerk verrichten, onderzoek voeren enzovoort. Deze activerende aanpak biedt ook de mogelijkheid in te gaan op de interesse van de leerlingen en de actualiteit.

 

De leerwerkboeken van Optimum bieden een heldere opbouw volgens een doordacht stramien. Het aanknopingspunt vertrekt vanuit een levensechte situatie, ofwel geleverd door een spilbedrijf, ofwel herkenbaar vanuit de leefwereld van de leerling. In de daaropvolgende uitwerking van de leerinhouden wordt er regelmatig aandacht besteed aan vakoverschrijdende eindtermen zoals burgerzin ontwikkelen, duurzame ontwikkeling en creativiteit. In de onderdelen boekhouden wordt er bij de uitwerking ruimschoots aandacht besteed aan de redenering achter een boeking en is er regelmatig een terugkoppeling naar reële jaarverslagen.

 

Ondersteuning


In de leerwerkboeken wordt regelmatig verwezen naar de methodesite http://optimum.deboeck.com, waarop een waaier van extra materiaal, weblinks en bijkomende oefeningen te vinden is. Hier vindt u ook de Optimum lesfiches: handige fiches waarin specifieke voorkennis of bepaalde basisvaardigheden bondig uitgelegd worden en die de leerling toelaten snel iets op te frissen (bv. procentberekening, het lezen/analyseren van teksten en het interpreteren van grafieken).

 

Voor de leerkracht zijn er ingevulde leerwerkboeken met tal van didactische tips, extra lesmateriaal, blanco documenten …. Bij de boeken van Optimum logistiek zit tevens een cd-rom met bijkomende informatie en beeldmateriaal voor de leerling (Optimum 5 en 6), en een cd-rom met BOB Software voor het onderdeel boekhouden met een softwarepakket (Optimum 6). Van de boeken voor de 1ste graad en de 2de graad aso en tso zijn er ook i-boards beschikbaar. Lees hier meer over het i-board.

 

Optimum onderscheidt zich door: 

  • de gevarieerde, ervaringsgerichte aanpak;
  • de link met de leefwereld van de leerlingen;
  • de bijzondere aandacht voor attitudevorming;
  • de methodesite met o.a. de Optimum lesfiches;
  • de uitgebreide handleiding met ingevuld leerwerkboek, didactische tips, extra materiaal;
  • de cd-rom met extra pakket aan informatie en beeldmateriaal bij Optimum logistiek;
  • de keuze voor het gebruiksvriendelijke boekhoudpakket BOB Software;
  • de mogelijkheid om met het i-board te werken.
 
Optimum (1ste graad)
 
9de Druk 2016
Nadine Van den Broeck, Sandy Verlinden
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak economie op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 1 wordt gebruikt in de 1ste graad GO!, richting Moderne wetenschappen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 20,00
 
9de Druk 2016
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek). NIEUW: Optimum 1 draagt het label 360.
Papieren versieverkrijgbaar€ 38,50
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
4de Druk 2015
Melissa Jansegers, Frank Verberckt
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handel op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum Handelsroute wordt gebruikt in de 1ste graad GO!, richting Handel en beroepenveld Kantoor en verkoop.
Papieren versieverkrijgbaar€ 22,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 22,00
 
4de Druk 2015
Melissa Jansegers, Frank Verberckt
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek), het jaarplan met verwijzingen naar de VOET’en, maar ook extra (remediërings)oefeningen en inspiratie wat betreft activerende werkvormen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 38,50
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
Optimum (2de graad aso)
 
4de Druk 2015
Linda Coeck, Patrick Geuens
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak boekhouden op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 2.1 Boekhouden wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 2de graad aso/tso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 19,95
 
4de Druk 2015
Linda Coeck, Patrick Geuens
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
 
3de Druk 2015
Linda Coeck, Patrick Geuens, Michel Janssens
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handelseconomie op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 2.1 Handelseconomie wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 2de graad aso/tso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 15,75
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 15,75
 
3de Druk 2015
Linda Coeck, Patrick Geuens, Michel Janssens
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
4de Druk 2015
Michel Janssens, Maurits Massy
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak boekhouden op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 2.2 Boekhouden wordt gebruikt in de 2de jaar van de 2de graad aso/tso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 19,95
 
4de Druk 2015
Michel Janssens, Maurits Massy
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
9de Druk 2016
Nadine Huybrechts, Michel Janssens
Optimum 2.2 Handelseconomie wordt gebruikt in het 2de jaar van de 2de graad aso/tso in het GO!. Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handelseconomie op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerling.
Papieren versieverkrijgbaar€ 15,75
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 15,75
 
9de Druk 2016
Nadine Huybrechts
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
Optimum (2de graad tso)
 
4de Druk 2015
Linda Coeck, Patrick Geuens
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak boekhouden op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 2.1 Boekhouden wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 2de graad aso/tso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 19,95
 
4de Druk 2015
Linda Coeck, Patrick Geuens
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
 
3de Druk 2015
Linda Coeck, Patrick Geuens, Michel Janssens
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handelseconomie op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 2.1 Handelseconomie wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 2de graad aso/tso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 15,75
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 15,75
 
3de Druk 2015
Linda Coeck, Patrick Geuens, Michel Janssens
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
2de Druk 2015
Johan Henderickx, Nicole Smets
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak kantoor op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum Kantoortechnieken tso 3 wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 2de graad tso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 16,50
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 16,50
 
2de Druk 2015
Johan Henderickx, Nicole Smets
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,75
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
4de Druk 2015
Michel Janssens, Maurits Massy
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak boekhouden op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 2.2 Boekhouden wordt gebruikt in de 2de jaar van de 2de graad aso/tso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 19,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 19,95
 
4de Druk 2015
Michel Janssens, Maurits Massy
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
2de Druk 2015
Johan Henderickx, Nicole Smets
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak kantoor op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum Kantoortechnieken tso 4 wordt gebruikt in het 2de jaar van de 2de graad tso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 18,50
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 18,50
 
2de Druk 2015
Johan Henderickx, Nicole Smets
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,75
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
9de Druk 2016
Nadine Huybrechts, Michel Janssens
Optimum 2.2 Handelseconomie wordt gebruikt in het 2de jaar van de 2de graad aso/tso in het GO!. Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handelseconomie op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerling.
Papieren versieverkrijgbaar€ 15,75
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 15,75
 
9de Druk 2016
Nadine Huybrechts
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek.
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
Optimum (2de graad bso)
 
2de Druk 2012
Cisse Vleminckx
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handelseconomie en boekhouden op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerling. Optimum Handelseconomie-boekhouden bso 3 wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 2de graad bso.
Papieren versieverkrijgbaar€ 29,50
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 29,50
 
2de Druk 2012
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 36,50
 
2de Druk 2011
Johan Henderickx, Michel Janssens
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handelseconomie op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum Handelseconomie bso 4 wordt gebruikt in het 2de jaar van de 2de graad bso in het GO!.
Papieren versieverkrijgbaar€ 16,85
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 16,85
 
2de Druk 2011
Johan Henderickx, Michel Janssens
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 20,75
 
2de Druk 2012
Cisse Vleminckx
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak boekhouden op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum Boekhouden bso 4 wordt gebruikt in het 2de jaar van de 2de graad bso in het GO!.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 16,85
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 16,85
 
2de Druk 2012
Cisse Vleminckx
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,75
 
1ste Druk 2008
Johan Henderickx, Nicole Smets
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak kantoor op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum Kantoortechnieken bso 4 wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 2de graad bso GO.
Papieren versieverkrijgbaar€ 16,85
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 16,85
 
1ste Druk 2008
Johan Henderickx, Nicole Smets
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,75
 
2de Druk 2016
Johan Henderickx, Nicole Smets
Verschijningsdatum augustus 2016
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak kantoor op een vlotte en gevrieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum Kantoortechnieken 3 bso wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 2de graad bso GO.
Papieren versiete verschijnen€ 16,00
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 16,00
 
2de Druk 2016
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,75
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
Optimum Logistiek (3de graad bso/tso)
 
2de Druk 2011
Luc Noël, Cisse Vleminckx
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak logistiek op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 5 Logistiek wordt gebruikt in het 1ste jaar van de 3de graad tso/bso in het GO!.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 28,50
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 28,50
 
2de Druk 2011
Luc Noël, Cisse Vleminckx
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 29,20
 
1ste Druk 2009
Cisse Vleminckx, Luc Noël
De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak logistiek op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de leerlingen. Optimum 6 Logistiek wordt gebruikt in het 2de jaar van de 3de graad tso/bso in het GO!.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 28,50
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 28,80
 
1ste Druk 2009
Cisse Vleminckx, Luc Noël
De handleiding bevat alle modelantwoorden op de vragen uit het leerwerkboek (ingevuld leerwerkboek).
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 29,20
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............