start2 (2)
,70342,
else ! (2)
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad tso
2de graad bso
3de graad aso
3de graad tso
3de graad bso
4de graad bso
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
4de graad bso
2de graad aso
3de graad aso
2de graad tso
2de graad aso
3de graad aso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad tso
Dactylo
Informatica
Grieks
Latijn
MAVO
PAV
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
1ste graad a-stroom
1ste graad b-stroom
2de graad aso
2de graad bso
2de graad tso
3de graad aso
3de graad bso
3de graad tso
NT2
3de graad aso
Elektriciteit - elektronica
Hout - bouw
Huishoudkunde
Lassen
Mechanica
Techniek
Technisch tekenen
Verzorging
Voeding
3de graad tso
3de graad bso
1ste graad a-stroom
2de graad aso
3de graad aso
 
METHODES
Instroom
Instroom

Een fundamentele methode voor jonge anderstaligen die Nederlands leren? Een praktische leidraad voor hun leerkrachten? Instroom is herkenbaar, gestructureerd en onderbouwd.

 

Voor vele anderstalige nieuwkomers is het niet vanzelfsprekend om hun weg te zoeken in een nieuwe (school)omgeving. Daarom behandel Instroom thema’s uit het dagelijkse leven: vrienden en familie, de school, inkopen doen, vrije tijd, hobby’s ... Op die manier bereidt Instroom de jongeren niet alleen voor op een vlotte integratie in het reguliere secundair onderwijs, maar verhoogt de methode ook hun sociale weerbaarheid en maatschappelijk bewustzijn.

 

Op basis van de ontwikkelingsdoelen voor OKAN en hun eigen jarenlange ervaring in het secundair en NT2-onderwijs formuleren de auteurs voor elk hoofdstuk duidelijke doelstellingen voor de leerlingen. Vanuit concrete taalhandelingen reiken ze vervolgens basisprincipes van de Nederlandse taal en essentiële woordenschat aan, en trainen deze in taakgerichte opdrachten. Tal van foto’s en een heldere opmaak zorgen voor visuele ondersteuning en een erg herkenbare structuur. Belangrijke leerstofinhouden worden gebundeld en bij elke opdracht wordt aangegeven op welke vaardigheid de nadruk ligt. Elk deel biedt tot slot een overzicht van de behandelde woordenschat.

 

Instroom 1 is een basisboek voor verschillende beginniveaus, een sterke en flexibele ruggengraat die aanvullingen op maat van uw leerlingen en klassituatie toelaat. 

Instroom 2 is een uitbreidingsboek dat een uitdaging biedt voor taalsterkere leerlingen en/of in een verdere lesmodule. Instroom 2 bouwt voort op de leerlijnen uit Instroom 1 met o.a. opdrachten op complexere verwerkingsniveaus (met aandacht voor strategieën), meer coöperatieve werkvormen en integratie van gevarieerd en authentiek bronnenmateriaal (teksten, cartoons, beeldfragmenten). Het uitbreidingsboek kan ook autonoom gebruikt worden.

 

Ondersteuning

 

In de handleiding van Instroom krijgt u een uitgebreide didactische omkadering van de methode, modeloplossingen en wenken met aandacht voor leerlijnen. Daarnaast bevat deze handleiding heel wat tips en extra materiaal voor differentiatie, en de cd (Instroom 1) met dialogen of dvd (Instroom 2) met kijk- en luisterfragmenten bij het leerwerkboek.

De methodesite bevat niet alleen een grammaticaal compendium en samenvattende woordenlijsten, maar is ook een groeiende verzamelplaats voor bewerkbare documenten, extra oefeningen voor differentiatie, vertalingen … Zo hebt u als leerkracht voldoende materiaal om in te spelen op de zeer specifieke en uiteenlopende noden van uw leerlingen.

 

In de handleiding en op de methodesite vindt u verder een overzicht van de gerealiseerde taaldoelen (OKAN) per opdracht, met informatie over het verwerkingsniveau, de tekstsoort en de communicatiepartners, de contexten en de moeilijkheidsgraad. Dit overzicht kan ook dienen als model voor uw jaarvorderingsplan.

Tot slot integreert de methode, in het kader van permanente observatie en tussentijdse evaluatie, een handig model voor rapport. Dit maakt het mogelijk om de vorderingen van de individuele leerling op een uitermate aanschouwelijke en zowel voor de leerling, zijn/haar ouders als de (vervolg)school toegankelijke manier in kaart te brengen. Met Instroom is er eindelijk een volwaardige methode voor OKAN-leerlingen en hun leerkrachten.

 
 
Nederlands voor jonge anderstaligen
1ste Druk 2013
Marian Goossens, An Wouters
Een fundamentele methode voor jonge anderstaligen die Nederlands leren? Een praktische leidraad voor hun leerkrachten? Instroom is herkenbaar, gestructureerd en onderbouwd.
Papieren versieverkrijgbaar€ 20,95
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 20,95
 
Nederlands voor jonge anderstaligen
1ste Druk 2013
Marian Goossens, An Wouters
Een fundamentele methode voor jonge anderstaligen die Nederlands leren? Een praktische leidraad voor hun leerkrachten? Instroom is herkenbaar, gestructureerd en onderbouwd.
Boek + audio-cdtijdelijk onbeschikbaar€ 40,75
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
Nederlands voor jonge anderstaligen
1ste Druk 2014
Marian Goossens, An Wouters
Een fundamentele methode voor jonge anderstaligen die Nederlands leren? Een praktische leidraad voor hun leerkrachten? Instroom is herkenbaar, gestructureerd en onderbouwd.
Papieren versieverkrijgbaar€ 23,50
Digitaal Boekverkrijgbaar€ 23,50
 
Nederlands voor jonge anderstaligen
1ste Druk 2014
Marian Goossens, An Wouters
Een fundamentele methode voor jonge anderstaligen die Nederlands leren? Een praktische leidraad voor hun leerkrachten? Instroom is herkenbaar, gestructureerd en onderbouwd.
Boek + DVD-Romverkrijgbaar€ 50,00
 
(jaarabonnement per schoollocatie)
Het i-board richt zich tot de leerkracht. Het is een digitaal bordboek dat toelaat op een vernieuwende en efficiënte manier les te geven. Deze versie is geschikt voor gebruik op tablet (iOS, Android), desktop en laptop (Windows en Mac).
I-Boardverkrijgbaar€ 45,00
 
Agenda
donderdag 9 februari, dinsdag 14 februari, donderdag 16 februari, dinsdag 21 februari, donderdag 23 februari
Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge en Hasselt
Schrijf snel in voor de boeiende workshop!
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............